Behandelverbod niet reanimeren

Wat is een behandelverbod niet reanimeren?

Een behandelverbod “niet reanimeren” is een beslissing die door een patiënt kan worden genomen om te verklaren dat ze niet gereanimeerd willen worden in geval van hartstilstand of ademhalingsstilstand. Dit houdt in dat er in dat geval geen reanimatie- of hartmassageprocedures zullen worden uitgevoerd. Het is bedoeld om te waarborgen dat de wensen van de patiënt worden gerespecteerd en dat ze niet worden blootgesteld aan onnodige behandelingen. Dit kan om verschillende redenen zijn, zoals terminale ziekte, ondraaglijke pijn of onhoudbare kwaliteit van leven.