Wat is een AED?

AED is de afkorting van Automatische Externe Defibrillator. Het is een apparaat dat ontworpen is om hartstilstand te behandelen. Een AED analyseert het hartritme van een patiënt en kan, indien nodig, een elektrische schok toedienen om het hart opnieuw op een normale ritme te laten slaan.

AED’s zijn ontworpen voor gebruik door niet-medische professionals en zijn gemakkelijk te bedienen, met duidelijke instructies en aanwijzingen die op het apparaat en op de elektroden worden weergegeven. Het apparaat bevat een computerprogramma dat de hartritmeanalyse uitvoert en de nodige elektrische schok afgeeft.

AED’s zijn meestal te vinden in openbare gebouwen, zoals luchthavens, ziekenhuizen, sportcentra, en openbare plaatsen waar veel mensen samenkomen. In veel gevallen is het ook mogelijk om een AED te lenen of te huren voor privégebruik of voor gebruik op events en bijeenkomsten.

Het gebruik van een AED is een effectieve manier om te helpen bij de behandeling van hartstilstand. Snelle behandeling met een AED kan het verschil uitmaken tussen leven en dood. Het is belangrijk om op te merken dat AED’s alleen moeten worden gebruikt in combinatie met CPR (cardiopulmonale resuscitatie), aangezien het niet in staat is om een hartstilstand op te heffen zonder bijbehorende borstcompressies.

In het algemeen is het gebruik van een AED een belangrijk hulpmiddel voor het verbeteren van de overlevingskansen bij hartstilstand en is het aan te bevelen om de vaardigheid om een AED te gebruiken, te leren en up-to-date te houden.

Niet Reanimeren penning Brochure

De brochure geeft u informatie over de niet reanimeren penning.

niet-reanimeren-penning-brochure

Controleer uw e-mail (ook uw spam/reclame folder)