Wat te doen als je niet gereanimeerd wil worden?

Met een niet reanimeren penning kan aan hulpverleners en zorgverleners duidelijk worden gemaakt dat iemand onder alle omstandigheden niet gereanimeerd wil worden.

Het dragen van een niet reanimeren penning is een persoonlijke keuze en het is belangrijk om zorgvuldig te overwegen of dit iets is waar u behoefte aan heeft.

Is een niet reanimeren penning rechtsgeldig?

De juridische status van de gepersonaliseerde niet reanimeren penning met uw naam, geboortedatum, foto en handtekening is op grond van artikel 7:450 lid 3 Burgerlijk Wetboek identiek aan die van een wilsverklaring op papier.

Andere niet reanimeren penningen zijn in combinatie met een wilsverklaring op papier ook rechtsgeldig als de schriftelijke wilsverklaring tot niet reanimeren op het lichaam van de persoon wordt aangetroffen.

De persoon die de penning draagt dient wilsbekwaam te zijn. Op een geldige niet reanimeren penning staat op de voor- en achterkant een besluit om niet gereanimeerd te willen worden.

Wel of niet reanimeren? Dat beslist u zelf.

Deze keuze is van groot belang voor mensen met een terminale ziekte of mensen die zich zorgen maken over de kwaliteit van leven na een eventuele reanimatie. U heeft het recht om niet behandeld te worden als u daarvoor kiest.

niet reanimeren wens

‘Wie mag voor u spreken als u het niet meer kunt?’

Artsen en de ouderenbond ANBO zien graag dat meer mensen in Nederland in een eerder stadium vastleggen of ze in geval van een hartstilstand gereanimeerd willen worden.

Nu komt het geregeld voor dat met name ouderen bij spoedopname in het ziekenhuis of vlak voor een risicovolle operatie nog de vraag krijgen. Dit terwijl iedereen gestrest is als hij op de spoedeisende hulp komt. Bij oudere mensen komt daar nog bij dat ze sneller in de war kunnen zijn. Vaak wordt gedacht dat als ze ‘nee’ zeggen tegen reanimatie, dat ook betekent dat ze niet behandeld worden. Dit is niet het geval.

Als een patiënt niet meer aanspreekbaar is, moeten dierbaren vaak beslissen. Dat is niet fijn, dus zo’n gesprek kun je beter van tevoren houden.

Bespreken huisarts
Een huisarts vraagt niet altijd op de man af: wilt u nog gereanimeerd worden? Het is altijd een ingepakt gesprek. Er wordt verteld wat reanimeren inhoudt. Wat de kansen zijn. Daarna kan door de huisarts worden gevraagd: hebt u weleens nagedacht over uw reanimatiewens?

De reanimatiewens is vaak een lastig onderwerp om over te praten, laat staan om over te beslissen. “Als er wordt gevraagd: wie mag er voor u spreken als u het niet meer kunt? Dan zeggen mensen bijvoorbeeld; de kinderen.

Niet reanimeren penning
Bij een hartstilstand moet onmiddellijk worden ingegrepen. Het kan dan gebeuren dat iemand een wilsverklaring niet bij zich heeft of de persoon niet meer aanspreekbaar is. In zo’n geval wordt er dus soms tegen de wil in begonnen met reanimatie. Daarvoor is de niet reanimeren penning, een hanger voor om de nek die hulpverleners en zorgverleners op de wens moet wijzen.

Niet reanimeren

Niet reanimeren is medische een instructie die hulpverleners, zorgverleners en omstanders opdraagt om reanimatie bij een persoon achterwege te laten als het hart stopt met kloppen of als de ademhaling stopt. Een dergelijke situatie kan voorkomen bij mensen die al een slechte gezondheid hebben of terminaal ziek zijn, waarbij reanimatie niet zinvol of gewenst is. Het doel van een niet reanimeren behandelverbod is meestal om onnodig lijden en pijn bij de patiënt te voorkomen.

Wat zijn redenen voor een niet reanimeren wens?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom iemand ervoor kiest om niet gereanimeerd te willen worden. Een patiënt kan bijvoorbeeld een slechte gezondheid hebben en in het eindstadium van een levensbedreigende ziekte zijn. In dat geval kan reanimatie niet alleen ineffectief zijn, maar ook de patiënt extra lijden bezorgen.

Ook kan iemand een niet reanimeren wens hebben als hij of zij van mening is dat zijn of haar leven niet de kwaliteit heeft die het verdient. Als iemand bijvoorbeeld weinig of geen kwaliteit van leven heeft en de kans op een succesvolle reanimatie gering is, dan kan deze persoon ervoor kiezen om niet gereanimeerd te worden. Dit kan het geval zijn bij ouderen die hun leven als “voltooid” beschouwen en niet langer willen leven.

Niet reanimeren penning

U kunt uw niet-reanimerenwens kenbaar maken door het dragen van een niet reanimeren penning. Dit is een hanger aan een ketting met daarop de tekst “Niet Reanimeren”, “Reanimeer Mij Niet”, “DNR” oftewel “Do Not Resuscitate” of een combinatie daarvan.

Ook kunt u een gepersonaliseerde penning aanvragen met op de voorkant uw naam, geboortedatum, foto of pasfoto, handtekening en op de achterkant de tekst “Ik verbied iedereen, onder alle omstandigheden, elke vorm van reanimatie op mij toe te passen.”. De penning kan om de nek worden gedragen zodat hulpverleners in een noodgeval snel zien wat de wensen van de persoon zijn. Daarmee heeft de penning gevolgen voor uw medische behandeling omtrent reanimatie.

niet reanimeren penning gepersonaliseerd

Reikwijdte van de niet reanimeren penning

In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten van de patiënt en zijn hulpverlener vastgelegd. U heeft altijd het recht om een behandeling te weigeren. Vanaf zestien jaar worden mensen door de WGBO beschouwd als wilsbekwaam. Deze wet ziet hen dus als meerderjarigen. Zij mogen daarom zelfstandig beslissen over een behandelverbod en op hen zijn de patiëntenrechten van toepassing die ook voor volwassenen gelden.

Artsen en andere professionele zorgverleners moeten uw niet reanimeren wens opvolgen wanneer zij de niet reanimeren penning aantreffen. EHBO’ers, burgerhulpverleners en bedrijfshulpverleners hebben geen wettelijke verplichting om deze wens op te volgen. Zij kunnen zelf beslissen of ze stoppen met reanimatie of doorgaan totdat professionele zorgverleners arriveren.

Bespreken met arts en naasten

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) adviseert dragers van een niet reanimeren penning altijd met hun arts te spreken over de voor- en nadelen van reanimatie in de eigen specifieke gezondheidssituatie.

Daarnaast pleit de KNMG er voor om een schriftelijke wilsverklaring aan het medisch dossier toe te laten voegen, zodat de niet reanimeren wens bekend is. Bespreek de wens ook met familie, vrienden, kennissen en de huisarts.

Cijfers hartstilstand en reanimatie in Nederland

In Nederland zijn er 8.000 reanimaties per jaar buiten het ziekenhuis.

De overlevingskans is afhankelijk van de snelheid en deskundigheid van de verleende hulp, de leeftijd en algemene gezondheidstoestand van de persoon.

De gemiddelde leeftijd bij een hartstilstand is 67 jaar

%

In 70% van de gevallen vindt een reanimatie thuis plaats

%

De kans op overleving is gemiddeld 23%

bron: Hartstichting en de Nederlandse Reanimatie Raad

bron: Hartstichting en de Nederlandse Reanimatie Raad

Niet reanimeren verklaring

Een niet reanimeren verklaring is een schriftelijke wilsverklaring. Met een niet reanimeren verklaring geeft een persoon aan dat hij of zij niet gereanimeerd wil worden door deze wens op papier te zetten.

Een niet reanimeren verklaring en een niet reanimeren penning hebben géén invloed op de verdere medische behandeling, dit betekent dat de persoon nog steeds de nodige medische zorg zal ontvangen. De verklaring heeft alleen betrekking op het al dan niet starten van reanimatie.

Het is een persoonlijke keuze om niet gereanimeerd te willen worden. Het is een belangrijk onderwerp waar veel mensen vragen (zie veelgestelde vragen) over hebben.

Niet reanimeren armband

Naast het dragen van een niet reanimeren penning kan ook een niet reanimeren armband om de pols worden gedragen. Hulpverleners controleren in geval van een hartstilstand de halsslagader of polsslag. Op het moment dat een hulpverlener de pols wil controleren zal de armband direct opvallen.

Niet reanimeren sieraden

Het dragen van niet reanimeren sieraden dient als een visueel signaal voor hulpverleners en omstanders, zodat zij snel zien dat reanimatie niet gewenst is. Er zijn diverse soorten sieraden, vormen en kleuren waar u uit kunt kiezen zoals zilverkleurig, goudkleurig, rosé goudkleurig, zwart en rood.

De sieraden zijn gemaakt van roestvrij staal en zijn hypoallergeen waardoor ze ook geschikt zijn voor mensen met een gevoelige huid. Alle penningen zijn bovendien aan beide zijden gegraveerd zodat het niet reanimeren behandelverbod altijd zichtbaar is, ook als de penning onbedoeld is omgedraaid bijvoorbeeld bij een val.

Niet reanimeren ketting

Uw penning wordt inclusief ketting geleverd. Een niet reanimeren ketting is te bestellen in twee verschillende lengtes. De 45cm ketting en de 65cm ketting hebben beide een verlengketting van 5cm waardoor u de penning op de gewenste lengte kan dragen.

De 45cm met 5cm verlengketting heeft een totale lengte van 50cm en valt om de hals.

De 65cm met 5cm verlengketting heeft een totale lengte van 70cm en valt midden op de borst of daar net onder.

De langere ketting heeft als voordeel dat deze onder uw kleding kan worden gedragen. Bovendien kunt u de langere ketting gemakkelijk over uw hoofd om en af doen zonder de ketting te openen. Dit is praktisch voor wanneer u gaat douchen of naar bed gaat.

Indien u niet zeker bent welke lengte ketting voor u geschikt is dan raden wij u aan om te kiezen voor de langere ketting. U ontvangt dan namelijk bij uw penning beide lengtes (dus zowel de 45+5cm als de 65+5cm ketting) zodat u bij ontvangst van de penning thuis altijd de mogelijk heeft om uw penning op de gewenste hoogte te dragen.

Bestel een niet reanimeren penning

niet reanimeren penning gepersonaliseerd